درباره ما

باسلام

فروشگاه آنلاین میهن استوردرسال1400جهت ارایه خدمات ومحصولات باکیفیت به شما مشتریان عزیزتاسیس شد.

این سایت درسامانه های nic.ir ,eNamad.ir ستادسامانه های اینترنتی به ثبت رسیده است.


نیم نگاهی به تجربیات فروش اینترنتی ما

فروش ماقبل ازحادثه کرونا به صورت بازاریابی اینترنتی بود،اماباشیوع کرونا ما یه سایت اینترنتی ایجاد کردیم که به بازاریابی اینترنتی ادامه بدیم که به دلایل فنی سایت بامشکلات فنی روبرو شد.

بعدازاین موردبه فروش درسایت های فروشندگی روآوردم.

بعدازمدتی به فکرراه اندازی سایت افتادم واین سایت وراه اندازی کردم.


اگرمطلبی برای شمانامفهوم بود باهامون ارتباط بگیرید.

باتشکر:مدیریت فروشگاه