باسلام

اگردرموردخریدمحصول ویادریافت اطلاعات بیشتر درموردمحصول سوالی داریدازروش های زیراستفاده کنید.

1-مراجعه به بخش تماس باما

2-تماس باشماره پشتیبانی ازطریق واتساپ: 09104502624

پیشنهادمااستفاده ازروش دوم است.

باخیال راحت خرید کنید

باتشکر:مدیریت فروشگاه