باسلام

مابه خریدهای شمااعتبارمی دهیم.

برای استفاده ازاعتبار هدیه کافیست خرید موفق داشته باشید.

از5000تومان تا50000تومان اعتبارهدیه دریافت کنید.

برای مثال:اگر فردی مبلق500/000تومان خریدداشته باشد،به مبلغ 50/000تومان اعتبارهدیه دریافت میکند.

نکته1:اعتبارهدیه حداکثرتا24ساعت کاری به کیف پول حساب کاربری خریدارواریز می شود.

نکته2:این اعتبار صرفابرای خریدمیباشدوقابل برداشت نیست.

نکته3:مدت زمان استفاده ازاعتبارهدیه15روزمیباشد،واین اعتبارپس ازمدت اعلام شده به صورت خودکارازحساب خریدار برداشته میشود.

*برای دریافت اعتبارخودبعدازخریدبه ما پیام دهید(به بخش تماس بامامراجعه کنید)

باخیال راحت خرید کنید

باتشکر:مدیریت فروشگاه