باسلام

نکاتی درموردپرداخت درمحل

1_سفارشات پرداخت درمحل ممکن است توسط پست برگردانده شوند.

2-درپرداخت درمحل قیمت محصول اندکی متفاوت است.

3_درپرداخت درمحل شما بایدهزینه ی پست راپرداخت نمایید.

4_درپرداخت درمحل نمیتوان ازکدهای تخفیف واعتبارات استفاده نمود.

مثال:اگرقیمت محصولی درسایت 125/000 تومان باشدوکاربرآن محصول راخریداری کنم،قیمت آن محصول به 129/000 تومان افزایش پیدا میکند،وبه علاوه آن هزینه ی پست (متغیر) به آن افزوده میشود.

ولی درپرداخت آنلاین همان مبلغ که درسایت نوشته شده دریافت میشود وهزینه ارسال پرداخت نمیشود.

*برای پرداخت درمحل ویاتخمین هزینه پرداخت درمحل روی لینک بزنید

برای دریافت اطلاعات بیشترباما تماس بگیرید(به بخش تماس بامامراجعه کنید)

باخیال راحت خریدکنید

باتشکر:مدیریت فروشگاه