رنگ سال

رنگ سال ۲۰۲۲ چیه؟ سال ۱۴۰۰ چه رنگی مده؟

/the-color-of-the-year

هر سال در آستانه سال جدید میلادی، یک رنگ به عنوان رنگ سال انتخاب می شود.